SAK-7N/3m Sygnalizator akustyczny (W-2)


306,27  249,00  netto

SA-K7N sygnalizuje wystąpienie zagrożenia pożarowego przy pomocy sygnału akustycznego i optycznego wewnątrz budynków. Może służyć również do innych celów zgodnie z typami sygnałów, np. sygnał techniczny służący do alarmowania o złym stanie urządzenia. Urządzenie posiada obudowę wykonaną z tworzywa sztucznego, w której znajdują się podzespoły elektroniczne. Na górze obudowy znajduje się źródło światła – diody LED. Sygnalizatory serii SA-K7N posiadają w swojej pokrywie złącze zasilające, złącze wyłącznika WSD-1 oraz sześciopozycyjny mikroprzełącznik, za pomocą którego możliwe jest wybranie trybu pracy sygnalizatora – „master” lub „slave”, ja także również sygnału dźwiękowego.


SA-K7N dostępny jest w trzech wersjach: 9m, 6m oraz 3m.
W zależności od wersji, zmienia się obszar pokrycia (obszar, w którym natężenie światła jest większe od 0,4 lx). Sygnalizator spełnia wymagania norm EN 54-23:2010, EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006. Urządzenie pozwala na tworzenie sieci sygnalizatorów pracujących synchronicznie (synchronizacja części akustycznej oraz optycznej z wykorzystaniem dodatkowej linii). Cześć akustyczna sygnalizatora umożliwia regulację głośności oraz wykorzystanie opcji liniowego narastania głośności (od około 70 dB do >100 dB @ 1 m). Regulacja głośności dokuje się przy pomocy potencjometru, który zlokalizowany jest w pokrywie sygnalizatora. Opcję stopniowego narastania głośności można uaktywnić poprzez przestawienie odpowiedniej pozycji mikroprzełącznika.

Po podłączeniu napięcia zasilania sygnalizator generuje sygnał optyczny impulsowy o czasie rozbłysku krótszym od 0,2 s oraz sygnał akustyczny, zgodny z bieżącymi nastawami. Częstotliwość generowanego sygnału optycznego wynosi 0,56 Hz. Światło generują diody LED mocy umieszczone w obudowie (kloszu), które tworzą układ optyczny.

 

Sygnalizatory serii SA-K7N powinny być włączane do instalacji SAP za pośrednictwem puszek połączeniowych o odporności ogniowej (zalecany model PIP-3AN). Puszkę montuje się do podłoża lub ściany, która również posiada wymaganą odporność ogniową. Gdy ze względów estetycznych sygnalizatora nie możne umieścić bezpośrednio na puszcze PIP-3AN, dopuszczalne jest zamontowanie urządzenia do podłoża nie posiadającego wymaganej odporności ogniowej. Należy pamiętać, że w takim rozwiązaniu puszka połączeniowa musi być zamontowana na podłożu ognioodpornym (np. sytuacja, w której puszka PIP-3AN przymocowana jest do sufitu o odporności E90, natomiast sygnalizator SA-K7N zamontowany jest na suficie podwieszanym). W przypadku nie korzystania z opcji synchronizacji sygnalizatorów serii SA-K7N możliwy jest również montaż poprzez puszkę instalacyjną PIP-1AN, z zachowaniem powyższych informacji dotyczących sposobu montowania.

Tworzenie sieci sygnalizatorów pracujących synchronicznie

SA-K7N pozwala naq tworzenie sieci sygnalizatorów pracujących synchronicznie. Synchronizacja sygnalizatorów odbywa się z wykorzystaniem dodatkowej linii (zacisk S sygnalizatora). Podczas tworzenia sieci pracujących synchronicznie, należy pamiętać o prawidłowej konfiguracji trybu pracy sygnalizatorów. W sieci może być tylko jeden master, pozostałe sygnalizatory muszą pracować w trybie slave.

W przypadku wspódziałania z wyłącznikiem WSD-1, wyłącznik dołączony do sygnalizatora „slave” powoduje wyłączenie pojedynczego sygnalizatora. Podłączenie WSD-1 do sygnalizatora „master” skutkuje wyłączeniem całej sieci sygnalizatorów. Wyłącznik podłączany jest bezpośrednio do sygnalizatora, nie jest wymagane prowadzenie oddzielnych przewodów zasilających wyłącznik.

Sygnalizator umożliwia także liniowe narastanie głośności. W zależności od nastawy potencjometru, czas rampy zawiera się w przedziale od 0 do 25,6 s.

Przed przystąpieniem do tworzenia sieci sygnalizatorów, należy skonfigurować tryb pracy sygnalizatora. W pokrywie sygnalizatora umieszczony jest mikroprzełącznik czteropozycyjny. Przestawienie pozycji M/S mikroprzełącznika w pozycję ON ustawia tryb „master”, pozycja OFF tryb „slave”.

W każdej sieci może być tylko jeden sygnalizator „master”, który odpowiedzialny jest za generowanie impulsów synchronizacyjnych. Pozostałe sygnalizatory ustawia się w tryb „slave”. Niewłaściwe ustawienie trybu pracy spowoduje niewłaściwe działanie sieci sygnalizatorów.

Posiada 0 opinii

0.0 ocena
0
0
0
0
0

Dodaj pierwszą opinie o "SAK-7N/3m Sygnalizator akustyczny (W-2)"

Nie ma jeszcze żadnych opinii.